Google+ Followers

۱۳۹۵ خرداد ۹, یکشنبه

دستآوردها و حاشیه¬های حماسه 20 عقرب و27ثور جنبش روشنایی دستآوردها و حاشیه­های حماسه 20 عقرب  و27ثور جنبش روشنایی که  هر دو تظاهرات مردم برای با نیت مقدس رهای از چنگال تاریکی و خاتمه یافتن بدرفتاری سیاسی و پاک نمودن لکه ننگ از دامن جامعه افغانستانی بود. در بیست عقرب به خاطر سر بریدن وگروگان گرفتن مسافر بیچاره که از زشت ترین عمل بشری و از مصداق جنایت علیه بشریت بود، تمام احساس افراد این سرزمین  از تمام اقوام با ما بود ولی خود زنی و تجاوز به حریم بزرگان گسترده بود، عجله­ عده­ ای و سوء استفاده و بزرگنمای از جنس لوتر کینگ بودند. این جمع به خاطر هوای نفسانی خود روح جمعی مردم را متفرق نمودند و به بزرگان اهانت­ها روا داشتند که روح تظاهرات مقدس مردمی لکه دار نمودند و از استفاده مطلوب این حرکت را محروم نمودند.
 در  حماسه جنبش روشنای روح جمعی وجود داشت، اتفاق و همبستگی، تمام احزاب و اتحادیه ­هاو گروه­ها و دسته­ جات فرهنگی را شکل داد که تا هنوز در تاریخ خیزش اجتماعی جامعه هزاره سابقه نداشت و تجاوز به حریم خصوصی افراد و بزرگان نشد. در مسیر راهپیمایی مردم به دست نظامیان و متولیان نظم و پاسدران امنیت گل دادند و در ختم جلسه برخی دختران و پسران  جوان با یونیفورم صفایگر، محل تجمع را پاک نمودند. ولی این بار افکار عمومی سایر اقوام ساکن کشور با ما نبود و حتی احساسات قومی آنان بر علیه مردم ما تحریک شده بود. ولی در تحریک دیگران سخنان افراد مانند معلم عزیز، جواد سلطانی و داودناجی که ادای لوتر کنگی  در آورده بودند نقش عمده داشت وهم به صف اتحاد مردم تفرقه ایجاد نمودند. این سه مثلث شوم در گذشته مادحان سرسخت اشرف غنی بودند، که روز نامه جامعه باز را  در ستایش اشرف غنی پورکردند و حتی از حضرت عمر زاخیل وال که مهندس تغییر و معمار اصلی انحراف خط توتاپ است، مبلغ یک و نیم لک دالر غنیمت گرفتند تا زبان روزنامه را دو زبانه کنند، به مدح و نشر سیاست اشرف غنی نوکری نمایند. اینان از مدافعان سر سخت این کارنوال تصاحب قدرت بودند، برای دفاع از تقلب شان از هزاران ترفند استفاده نمودند، ولی اینان را در کشتی قدرت سوار نکردند، حال  با شگرد از احساسات مردم  سوء استفاده شخصی ناجوانمردانه می­کنند. در وقتش مردم کابل با توجه صحبتهای که شد به چنین افراد طماع قدرت از هر طریق  فرصت سوء استفاده را نخواهند داد.  پروژه "تا" ( توتاپ) در حقیقت تا این که منطق اقتصادی و فنی در تغییر خود داشته باشد، به خاطر منطق سیاسی به عمد تغییر داده بودند، که در عمل تا دوستان پشتون متهم شوند، دوستان تاجیک در دوره حکومت حامدکرزی به چنین رفتار ضد ملی مبادرت نموده است. افغانستان در اقتصاد خود رشد نمی­کند، که مصلحت سیاسی در پروژه های اقتصادی غلبه دارد و مشکل  هم این است، در کار اقتصادی منطق اقتصاد ملاحظه نمی­شود معیار مصلحت سیاسی است.
ولی حماسه جنبش روشنای نشان داد که مردم محروم قابلیت هرنوع فعالیت سیاسی را حتی به شکل مدرن دارند و قدرت مدیریت  چنین  تحرکات سیاسی به سطح افغانستان را هم دارد.
دنیا فهمیدند که این مردم  در استفاده از کمک جهانی نیز مورد تبعیض واقع شده ­اند و دادخواهی در  سطح بین المللی شد.
زبان اعتراض سیاسی را در افغانستان قانونمند نمودند.
 افراد فرصت طلب و عوام فریب واز افراد دلسوز واقعی مردم نیز شناخته شد و نقاب ها بر افتاد.
در پسا حماسه جنبش روشنایی باید از خرد کار گرفت، که افکار عمومی سایر اقوام با مردم ما نیست و از هرنوع تظاهرات خیایانی  دست کشید ولی فعالیت سیاسی و دادخواهی از مجاری بین المللی را تقویت نمود، به جای  هیاهوی راه انداختند، باید در تربیت متخصصان اقدام نمود، چون حسن جنبش روشنای قوت تخصصی داشت، و منطق  علمی آن بود، معلومات بود، که متخصصان در اختیار هسته جنبش روشنای گذاشته بود. پس برای تربیت افراد متخصص در زمینه­ های مختلف باید مایه گذاشت، هر حرکتی بدون حمایت علمی ابتر است.
 ابراهیم حسن زاده
9/3/1395