Google+ Followers

۱۳۹۴ اسفند ۱۵, شنبه

پیام تسلیت به مناسبت رحلت آیت الله طبسی تولیت آستان­قدس­ رضوی، نماینده ولی فقه در خراسان رضوی و مدیر عالی شورای مدیریت حوزه علمیه مشهد
.
بسم الله الرحمن الرحیم 
 انا لله و انا الیه راجعون!
 در دنیای اسلام در حوزه سیاست و مدیریت حکومتی قرائت های  مختلف و متضاد بین اندیشمندان اسلامی وجود داشت و دارد. در گذشته از طلیعه انتقال خلافت به سلطنت و موروثی شدن آن در بین خانواده اموی و عباسیان  جریان تفکر انقلابی به رهبری حضرت امام حسین (ع) نوه پیامبر خدا و فرزند خلیفه چهارم مسلمانان به وجود آمد و سیستم سلطنتی و انحصار قدرت به دست افراد فاسق و موروثی شدن آن ردنمود.  در نتیجه  این فداکاری  امام حسین(ع) خانواده تشیع به عنوان معترضان و مخالفان سیاسی نظام  سلطنتی  با اختیار و مشروعیت خلیفه اسلامی قرار گرفتند و قدرت فایقه روزگار اهل تشیع را از حوزه قدرت سیاسی به حاشیه راند ند و هراز گاهی در گوشه و کنار  جهان اسلام  قیام نمودند و اگر به تشکیل حکومتی موفق نشدند، بازهم  در تقابل رقیب سیاسی  خود به شدت  سرکوب شدند و در  نهایت  نگرش های متفاوت بین فرقه های شیعی در باره قدرت  به وجود آمد. در بین فرقه  امامیه اثنی عشری دسته­ی از روحانیان بر جسته  وظیفه و تکلیف مومنان را سکوت و حفظ نظم موجود و انتظار فرج  امام عصر(عج) در عصر غیبت اعلام نمودند و دسته ی هم انقلاب و تشکیل حکومت را وظیفه مومنان دانستند و هرچند  در قرون های متمادی حکومت های شیعی در  جهان اسلام ا ز مصر  تا هند  به وجود آمد ولی از نظر ماهیت رفتار سیاسی زیاد تفاوتی با حکومت های استبدادی سلطنتی موروثی اهل سنت نداشتند.  خلافت عثمانی  با حکومتهای شیعی فاطمی مصر و صفوی ها ایران در ماهیت رفتار  با هم  فرقی نداشتند و تنها  شاخصه امتیاز کار شان توسعه و تقویت مذهب رسمی کشور و سرکوب مذاهب و یا مکاتب کلامی مخالف نظام سیاسی موجود بودند.  زبان استبداد شیعی مانند استبداد اهل سنت برنده و درنده بود، شیخ بهای حیات خود را مرهون  رعایت  سه امر  بیان نمود: 1- عدم  اعتراض به کارهای شاه عباس.  2- پوشیدن چشم  از خطای خانواده سلطان.3-  حفظ اسرار و خطای خود سلطان.
 تنها کار قدرت های سیاسی  متعلق  به جهان  اسلام عمق دادن دشمنی ها بین  مذاهب  به جان  انداختن  اقوام اسلامی  به جان  هم بود.  همین رفتار سیاسی  سبب گردید  که در عرصه  فن آوری و  استفاده موثر از  امکانات دنیای اسلام ناتوان باقی بماند  و در  تغییر  سیستم  آموزشی تاکام  بودند. قادر به تغییر در حوزه اقتصادی  و نظامی نشدند و هنگامی  اسلحه از شمشیر به تفنگ و توپ و طیاره رسید، بیچارگی دینا اسلام در برابر جهان غرب  ظاهرتر گردید.
  با قدرت گرفتن دنیا غرب و  به وجود آمدن سیستم آموزشی جدید و کشف ماشین بخار  و استفاده از نیروی برق و رسیدن به صنعت و احتیاج مواد خام پای کشورهای قدرتمند غربی را  به کشورهای اسلامی   حتی اشغال کشوهای  اسلامی باز نمودند. حضور و اشغال بخش های ا ز دنیای اسلام به وسیله دول  غربی به عنوان مستعمره و تحت الحمایه سبب گردید  که بعد از جنگ جهانی دوم این قدرت  کشورهای اسلامی به کشورهای  کوچک و تحت الحمایه دول غربی  بین شان تقسیم نمودند و در تقسیم با نگاه هزار ساله چنان قدرت سیاسی را در میان خانواده و نحله های فکری  رعایت نمودند که صد ها سال منافع غرب در منطقه تامین شود و برای مدرن نمودن ادارات کشورهای اسلامی آموزش مدرن غربی نیز در دنیای اسلامی توسعه یافت و اعزام دانشجو برای تربیت کادر های بومی  وسعت یافت و این تبادل فرهنگی سبب گردید، که در دنیای اسلام جنبش های اجتماعی شبیه غرب از کمونیستی و لیبرالی  و اسلامی به وجود آمدند. در دنیای اهل سنت  اخوان المسلمین برجسته بود و لی نا کامی شان از نداشتن طرح حکومتی  متناسب با نیاز زمان بود.
 در دنیای تشیع نهضت شیعی  به رهبری مرجعیت ا در ایران شکل گرفت. در نهایت این نهضت از سوی امام خمینی رهبری می­گردید، وارد مرحله جدیدی شد. امام خمینی  را  روحانیون جوان اما مستعد و با استعداد و  تحصیل کردکان دانشگاهی مسلمان نیز در هر گوشه ی ایران  یاری نمودند و از جمله این روحانیون  مبارز مرحوم  آیت الله واعظ طبسی بودکه همگام با امام خمینی به مبارزه  علیه نظام استبدادی برخواست.  مشهد به دلیل موقعیت مذهبی افراد شاخص مانند آیت الله خامنه ی رهبر فعلی ایران،   شهید هاشمی نژاد،  مرحوم محمد تقی شریعتی و دکتر علی شریعتی سهم  بارزی در نهضت اسلامی داشتند.  جناب مرحوم آیت الله طبسی یکی از پیشتازان و چهره های موثر  در نهضت اسلامی در مشهد بود.  با ذکر این نکته نهضت اسلامی  شیعی با نهضت اسلامی اخوان المسلیمن تفاوت زیاد در نگاه حکومتی داشت.
 روحانیون که نهضت اسلامی را  در ایران رهبری می کرد، به همان پیمانه به اسلامیت ماهیت نظام تاکید می کرد،ند و  برای جمهوریت و استفاده از مهارتهای حکومتی مدرن که سبب کار آمدی حکومتهای دنیا شده بود، نیز پا فشاری می  نمودند  واز دست آورد های خردمندانه غرب غافل نبودند، امّا سعی می نمودند، این مقوله ها را بومی نموده  و صبغه اسلامی بدهند.  برای همین منظور در اول پیروزی انقلاب اسلامی ایران ماهیت نظام به رفراندوم ( نظرخواهی عمومی) گذاشته شد ولی در کنار تمام بدیل های حکومت که پیشنهاد شده بود، از اسلامی تنها گزینه  جمهوری اسلامی بر گزیده شده بود، دیگر قالبها  از حکومت اسلامی در رفراندم نگذاشته بودند، حتی امام خمینی با پشنهاد خلافت اسلامی به شدت مخالفت نمود و این گزینه را از  ورقه رفراندم خذف نمودند.  حضرت امام خمینی با تمام صراحت لهجه و صداقت از مردم خواستند، رای شما ملاک سیستم حکومت است و حتی از مردم خواست، اگر سیستمی را در برگه نظر خواهی نیست به نظر شما درست  است  بنویسید و شما حق دارید، سیستم مورد نظر خود را پیشنهاد نمایید و به آن ری بدهید حتی حکومت کمونیستی باشد.
 نهضت اسلامی در ایران با نظر خواهی عمومی با  ری 99 در صدی  ماهیت حکومت و  سیستم  را جمهوری اسلامی  اتنتخاب نمودند و سپس قانون اساسی  را تدوین نمودند و با نظر خواهی عمومی قانون اساسی را مورد تصویب ملت ایران قرار گرفت.
 تدوین کنندگان قانون اساسی در این سیستم قوه مقننه مستقل بر آماده از آرا مردم را  پیش بینی نمودند و رییس جمهور را به ری مستقیم  و انتخاب رهبر را به ری غیر مستقیم مردم  به  مجلس خبرگان که به ری  مستقیم مردم  انتخاب می شوند، گذاشتند ، شورای شهر انتخابی و قوه قضایه مستقل و ارتش و پولیس غیر سیاسی را لحاظ نمودند.  این سیستم در نوع خود یک سیستم جدید بود، که در حوزه مکاتب سیاسی دنیا تا هنوز شناخته نشده بود و یک نوع مردم سالاری دینی بود،  که با ابتکار  این شخصیت ها ی انقلابی که یکی  از این شخصیتها مرحوم واعظ طبسی بود،  با رهبری  حضرت امام خمینی ایجاد شد.
 تاثیر گذاری آن بعد از پیروزی  انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی روی معادلات سیاسی منطقه و جهان  به عنوان جریان سوم در کنار اردوی کمونیسم و لیبرال کاپیتالیسم  عمیق بود. هرچند ناپختگی  و  عدم تجربه حکومتی رهبران انقلاب  برای انقلاب مشکلات را خلق نمود ولی  دنیای استکبار برای تضعیف  نظام جمهوری اسلامی  و جنبش های  عدالت خواهی منطقه، ترور هدفمند شخصیتهای موثر در انقلاب و  جنگ هشت ساله بین عراق و ایران را  پدید آورد و در  سالهای اخیر تحریم های اقتصادی و هر دو حربه علی رغم تاثیر منفی اقتصادی سبب تجربه های برای خیز اقتصادی در حال تحریم و جنگ شد ولی   پیشرفت ایران را به کندی مواجه نمود.
هرچند  این سیستم در عرصه رفتاری خود در حکومت داری خوب معایب داشته و دارد ولی با رفع تهدید های بر اندازانه و  ثبات منطقه­ی  و ثبات سیاسی در دنیا اسلام و کاهش سیاست های مداخله گرانه  قدرت های بین المللی  نوبت جراحی و اصلاحات در حوزه حکومت داری می رسد و ایران در آینده  این موقعیت  خواهد دست یافت، که پیام مردم  سالاری را  با گزینه معنویت و معنویت و عقلانیت را  به  خوبی به گوش جهانیان برساند. تمدنی را با فرهنگ اسلامی همپایه غرب  به وجود بیاورد و این گفتمان  جدید از حیث معرفتی و سازندگی و توسعه از نگاه کاربردی سیستم حکومتی است.
  مرحوم آیت الله طبسی یکی از یاران  انقلاب در کنار مرجعیت  و رهبری  امام خمینی بود، نقش  برجسته­ی در انقلاب و پیروزی انقلاب اسلامی داشت .  در طلیعه پیروزی انقلاب از سوی امام خمینی تولیت آستان قدس رضوی  و نمایندگی ولی فقه در خراسان به ایشان سپرده شد و در عین زمان مدیر عالی حوزه علمیه مشهد بود. آن فقید سعید برای ساماندهی حوزه علمیه مشهد   تلاشهای خستگی ناپذیر نمود و برای بهبود و پیشرفت و به روز نمودن حوزه علمیه گامهای مفیدی بر داشت و در کنار همه این مسایل  درس و بحث  با طلاب را  نیز تعطیل نکرد.
 در  مقام تولیت استان­قدس رضوی  در آمد ها از ناحیه نذورات و وقفیات بارگاه امام هشتم(ع) از وضعیت استمدادی به مستمندان به  یک قطب اقتصادی  تبدیل نمود،  علی رغم طرح عظیم  توسعه حرم و نو سازی بافت فرسوده اطراف حرم، کار ماندگاری است ، قدرت  آستان قدس رضوی در عرصه اشتغال و خود کفای اقتصادی و استفاده موثر از موقوفات و نذورات و  حفظ آن به مرحله جدیدی رسا نید و آستان قدس را علی رغم  ساخت و ساز به مرکز ترویج  فرهنگ وحیانی و  به ویژه در عرصه ترویج  معارف  و علوم قرآنی فعال نمود. آستان­قدس را در بخش محرومیت زدای و  کاهش فقر و کمک به مستمندان نیز توسعه شگفت انگیز داد. در کنار این پست مدیریتی  عضویت مجلس خبرگان و عضویت مجمع مصلحت نظام در کارنامه سیاسی شان ثبت است.
 من این ضایعه تاسفناک و جبران نا پذیر را به امام زمان(عج)، حوزه علمیه ها و به ویژه حوزه علمیه مشهد، که خود دستپرورده حوزه علمیه مشهد هستم، به پیشکسوتان نهضت اسلامی:  رهبر انقلاب آیت الله خامنه ی، آیت  الله رفسنجانی،  آیت الله حسن روحانی رییس جمهور فعلی ایران،  همر اهان انقلابی شان و  به  ویژه فرزندان و بیت شریف آیت الله طبسی تسلیت عرض می نمایم و برای آن سفر کرده علو درجات و هم نشینی با ایمه معصومان(ع) را از پروردگار مسئلت دارم و برای  بازماندگان ویارانش  اجر صابران  از خدای منان  آرزو دارم .
 ابراهیم حسن زاده 15/12/ 1394