Google+ Followers

۱۳۹۱ آذر ۱۰, جمعه

گزار ش خبری و تحلیلی از سفر کمیسیون امور زنان پارلمان در ولایت بلخ 1. معرفی ولایت بلخ
 2. دایره وسعت تاریخی بلخ سبب افتخار  در فرهنگ بشریت شده، محصور به جغرافیای ولایت فعلی نیست، چون شهر بلخ آن  روز کمتر از شهر مزار شریف امروزی نبوده که جلال، شکوه و وسعت مسجد بلخ را ابن بطوطه تعریف می کند، در دنیا اسلام کم نظیر بوده است.  رونق شهر بلخ چند برابر از امروز بوده که هم مرکز فصلی قدرت و هم استگاه تجارت جاده ابریشم بوده است. بلخ سابق در برگیرنده بامیان تا مرو  از سمرقند تا کابل بود، بلخ نام آشنا در تاریخ و جهان بوده و از عظمت خود  به ام البلاد نام یافت.
 3.  ولایت فعلی بلخ ، به مرکزیت مزار شریف از استان‌های کشور افغانستان است. مساحت آن ۱۷٬۲۴۹ کیلومترمربع، و دارای جمعیتی قریب به دو میلیون نفر است. ولایت بلخ با کشورتاجکستان 27 کیلومتر با  ازبکستان 155 و با کشورترکمنستان نیز15کیلومترمرزمشترک دارد و بستر این مرز نیز دریای آمومی باشد.هم چنان این ولایت درشرق با ولایت کندز، درجنوب با سمنگان وسرپل و در غرب با ولایت جوزجان مرز مشترک دارد. ولایت بلخ دارای 14ولسوالی‌که عبارت است: ولسوالی دهدادی، ولسوالی نهر شاهی،ولسوالی مارمل،ولسوالی خلم،ولسوالی کلدار،ولسوالی شورتیپه،ولسوالی دولت اباد،ولسوالی بلخ،ولسوالی چاربولک،ولسوالی چمتال،ولسوالی ولگره،ولسوالی چارکنت و یک شهرک بندری می باشد. شهر مزارشریف به 10 ناحیه تقسیم شده و 8 حوزه امنیتی پولیس درآن وجود دارد.
 4. موقعیت اقتصادی، تجارتی و سیاسی بلخ
 5. مزار شریف از دریا آمو امکان حمل نقل از آسیا میانه دارد و به زودی صاحب خط ریلی از حیرتان تا شهر مزار شریف می گردد و درآینده شهرمزارشریف از راه خط آهن به ولایت هرات درغرب و ننگرهار درشرق پیوند می خورد وافغانستان از راه خط آهن به جهان بیرون ارتباط بر قرار می کند.
  دارای جاده ی  اسفالته است، که در نقل و انتقال کا لا نقش بسزا دارد، با داشتن هوای رطوبتی و زمین های هموار و کوهستانی  و آب فراوان قطب کشاورزی و مالداری افغانستان است  خود همین موقعیت  تاثیر اقتصادی  در حوزه شمال دارد. ولی  درشهر مزار شریف  از سوی که روضه سخی قراردارد و آثار باستانی  زیاد دارد  که  صنعت توریست  داخلی و خارجی را ه رونق می دهد، ساخت میدان هوای در این شهر هم نقش اقتصادی و سیاسی بلخ را  کلان می کند.. میدان هوایی ملکی مزارشریف برا ی بار اول دارای ظرفیت بلند حمل و نقل گردیده وبا پایان یافتن کارخط پرواز آن که به درازی 3000 متر و پهنای 60 متر است، توانایی پذیرش هواپیماهای غول پیکررا دارد. همزمان با اين کارساخت ترمینال جدید آن نیزدرجریان است. این دو پروژه نزدیک صدملیون دالر هزینه بر داشته که از سوی کشورهای آلمان و امارات متحده عربی تامین شده است.
 6. صنعت در بلخ به خاطر کارخانه کوت کیمیای و نساجی در عرصه تولید اقتصادی بود و سایر کار خانه ها مصرفی و نیمه اقتصادی است و هنوز کارخانه که تولیدکافی و برای بازار خارج کالا عرضه کند در مزار  به وجود نیامده ولی این کارخانه ها در بلند بردن اقتصاد این منطقه اهمیت فوق العاده دارد نه در اقتصاد ملی.
 7. کارخانه تولیدی کود و‌برق، سیلو، جن و‌پرس و ‌نساجی از‌ بزرگترین کارخانه های تولیدی دولتی درولایت بلخ است که به استثنای کود وبرق باقی بدون فعالیت می باشند و در‌کارخانه کود و‌برق کود‌کیمیاوی  " یوریا" تولید می کند نزدیک به 2000کارگر وکارمند مشغول  کارهستند.
 8. درکنارکارخانه های تولیدی دولتی هم اکنون د ومرکز بنام ساحه پارک صعنتی دراین ولایت شهرت دارد که در هر دو مرکزفابریکه ها  ابخش خصوصی کارمی نمایند.
 9.  مانند کارخانه ها ی تولیدی نوشابه های غیرالکولی سادات و آموکولا، کارخانه تولید آرد ترمیده و بوجی سادات، کارخانه های تولید وسایل پلاستیکی و برق، نمک آیودین دار، کارخانهءکیک وکلچه، بلخ لبنیات و... ازبخش خصوصی درحال تولید می باشند. براساس آمار موجود هم اکنون بیش از 50 کارخانه تولیدی در این ولایت کار می نمایند که هزاران تن صاحب کار شده اند.
 10. ولایت بلخ از نظر سیاسی  هم به خاطر موقعیت ژئوپلویتک خود  اهمیت سیاسی دارد که در حال حاضر دوازده نمایندگی سیاسی در آن شهر فعالیت دارد که از جمله کنسولگری اوزبکستان، فدراتیف روسیه، ایران، ترکمنستان، تاجکستان، هندوستان، ترکیه، پاکستان و آمریکا وجود دارد.
 11. نمایندگی های سازمانهای بین المللی مانند دفتر سیاسی ملل متحد"یوناما"، صلیب سرخ جهانی، یونیسف، سازمان خار و بار جهانی،سازمان اسکان بشری ملل متحد و چندین نهاد و سازمان جهانی دیگر نیز د رمزار‌شریف نمایندگی دارند..
 12. نهادهای رسانه ئي: خانه رسانه ای دفترمدیوتیک، انستیتوت جنگ وصلح ، دفتر"نی" یا حمایه کننده رسانه های آزاد و دفتر آیفس یا مرکز بین المللی نظام ها ی انتخاباتی  نیز از مراکزحمایت کننده و ظرفيت بخشی رسانه ها در بلخ می باشند.
  چندین نمایندگی اتحادیه های خبرنگاری نیز در شهر مزار‌شریف وجود دارد. انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان، اتحادیه ملی ژورنالستان و انجمن آزاد خبرنگاران جنوب آسیا یا سفما 3 مرکزی هستند که در ولایت بلخ نمایندگی دارند اما هیچ کدام دارای دفتر نبوده و‌کار مشخصی نیز در زمینه خبرنگاری انجام نداده اند.
 13. مردم
 14. باشندگان بلخ را اقوام تاجیک، هزاره، ازبک، پشتون، ترکمن، خلیلی ها، عربها، قزلباشها واقوام دیگرتشکیل می دهند.اکثریت جمعیت این ولایت را تاجیک‌ان و هزاره ها تشکیل می‌دهند ولی .زبان‌ 65٪، فارسی 15٪ پشتون 10٪ ترکمنی و ۱۰٫۷٪ازبکی  در این ولایت مکالمه می‌شود.  هرچند با مهاجرت و تغییر وضعیت و با تثبیت امنیت در شهر مزار شریف 40٪ ساکنان  بلخ را هزار ه ها  هستند.
 15.  فرهنگ
 16.  شهر مزار شریف با عقبه فرهنگی خود هنوز هم رگه های فرهنگ وجود دارد ولی جایگاه خود را در سطح کشور باز  نکرده است.ولی فعالیت های فرهنگی  شهر هم  با رشد جمعیت و اقتصاد آن هنوز هم تناسب ندارد.در بلخ  از سال 1380 بیش هفتاد نشریه به کار نشر اقدام کردند ولی ادامه نیافت و رسانه  های فعال بلخ قرارذیل است: همزیستی، خط سبز، برادری، عصرنو، تراوش، فجرو و بیدار از این میان این ها هفته نامه عصر‌نو بیش از هفت سال عمر دارد. قابل یاد آوری است که اولین نشریه چاپی در ولایت بلخ نشریه دولتی هفته نامه بیدار است که در سال 1300خورشیدی به نشرآغاز نموده است و در عمر نود ساله خویش دچار فراز و فرودهای زیادی شده است و اکنون هردو هفته یکبار با تیراژ پایین چاپ می شود درحالی که در سالهای اول ، شمارگان آن به 10000 می رسید. سه روز نامه بنام سحر"بازتاب " جهان نو"
 17.   چندین انجمن فرهنگی در شهر مزارشریف انجمن دارد:  انجمن آزاد نویسندگان بلخ، حلقه فرهنگی زلف یار، حلقه فرهنگی پرواز، انجمن فرهنگی میرزابابر، خانه فرهنگی پرتو "ویژه دختران"، کانون فرهنگی حکیم ناصرخسروبلخی، کلبه فرهنگی بلخ و...
 18.  در ولایت بلخ در کنار تلویزیون محلی دولتی چند تلویزیون خصوصی نیز نشر دارند.
  تلویزیون" آرزو" با نشر جهانی و "ستاره "سحر"  مهر " سپهر" و آریا" با نشر محلی در این ولایت فعال است.
  هم چنان در بلخ رادیوی دولتی و بیش از  10 رادیوی خصوصی و چندین رادیوی بین المللی فعالیت دارند که روی موج اف ام نشر می شود.
 19.  رادیوی رابعه بلخی"ویژه زنان"، لحظه، نهاد، باند، شهر، سبز، نوبهاربلخ" در ولسوالی بلخ"، کلید، مهربان، امیدجوان، ستاره سحر، آرزو، آزادی شمال درسطح محلی و رادیو بی بی سی، آزادی و صدای آمریکا ازجمله رادیوههای بین المللی اندکه درشهرمزارشریف نشرات دارند.
 20. کتابخانه ها: در ولایت بلخ چندین کتابخانه است که کتابخانه مولانا خسته معروفترین آنان. درکنار آن کتابخانه دانشگاه بلخ، کتابخانه فردوسی ساخته شده با کمک ایران، کتابخانه روضه مبارک، کتابخانه حکیم ناصرخسروبلخی و این کتابخانه در زمان طالبان به یغما رفت.  کتابخانه دقیقی بلخی، کتابخانه مولاعلی مرکز فرهنگی آبراهام لینکن و کتابخانه رسالت.
 21. دراین ولایت  2 باب  مدرسه دینی رسمی، 82 باب مدرسه غیررسمی  45 باب دارالحفاظ، 1778 محراب  و مسجد ازجمله 577 مسجدجامع، 150 باب تکیه خانه، یک باب جماعت خانه، 4 باب خانقاه.
 22. تعلیم و تربیه
 23. در بلخ یک دانشگاه دولتی (دانشگاه بلخ) با 9 دانشکده و نزدیک به 9 هزار دانشجو و 6 دانشگاه خصوصی بنام های مولانا، آریا، سادات و تاج  و ابن سینا و غیرو.. فعالیت دارند.
 24. دانشگاه بلخ در زمینه تکنیک  نفت و‌‌گاز فعالیت دارد ولی کار ساخت دانشگاه جدید در‌شرق مزار‌شریف و در زمینی به وسعت 600 جریب جریان دارد که هم اکنون دانشکده انجنیری این دانشگاه به هزینه 10ملیون دالر آمریکای از سوی کشور پاکستان درحال ساخت می باشد.
 25. انستیتوت علوم صحی، مرکز تربیه معلم و انستیوت مسلکی تکنیک  نفت و‌گاز ازجمله مراکز‌آموزش نیمه عالی دولتی در بلخ هستند.
 26. دراین ولایت بیش از 533 باب مکتب با بیش از 10000 آموزگار و 600000 دانش آموز که حدود 42فیصدآنان را دختران تشکیل می دهند به کارآموزش مصروف هستند.  13 مکتب خصوصی نیز در‌کنار مکاتب دولتی به آموزش مشغول می باشند که بیشترآنان انتفاعی بوده  و برخی نیز مانند مکتب خصوصی مهر و مکتب دخترانه فاطمه الزهراء به صورت غیر انتفاعی کارمی نمایند. در حدود 22٪ کارمندان اداری دولتی زنان  است.
 27.  محمد  عطا فرزند نور محمد کیست؟
 28.  او از ولسوالی مارمل  متعلق به یک خانواده  خورده کاسب که دارای هشت خواهر و یک برادر است که تجربه زندگی شهر و روستا  را دارد. من شخصا با ایشان دوستی و ارتباط ندارم و هنوز رابطه ی بین من و او بر قرار نشده  است ولی شهید ذبیح الله را می شناختم دریک سفر رفیق شدیم او هر باری از مسیر بامیان می گذشت  از ما هم سر می زد و او دارای سعه صدر و با تقوی و معتقد به همدیگر پذیری بود. واگر او زنده می ماند شاید سرنوشت جمعیت و سیاست سمت شمال  نقش سازنده در معماری افغانستان بازی می کرد. ولی خدا دوستش داشت و اورا زود در کنارش خواست تا بدنامی و جنایت و دسیسه گری زر اندوزی به پای او ختم نشود. ولی عطا هنوز صنف دوازده خود را تمام نکرده بود، به صف مجاهدان پیوست و از یاران شهید ذبیح الله  گردید. در طول فراز نشیب یکی از قدرت مند ترین  فرمانده جهادی تبارزکرد که در برابر استاد محقق و دوستم رقیبان سرسخت هم مقاومت نمود و از پا در نیامد. ولی با سقوط  طالبان او سعی داشت که ازبکها را  با رهبری دوستم از صحنه سیاسی حذف کند ولی آمریکای عطا را با تطمیع و هدیه لکها دالر او را در کنار دوستم  در مزار شریف حفظ کرد. ولی کرزای با هدایت زلمی خلیل زاد عطا را به عنوان والی ولایت بلخ  برگزید، تا با بودن او محقق و دوستم به غول قدرت تبدیل نشود. در حقیقت انتخاب عطا برای مهار این دوچهره قدرمتند شمال از سوی جناح پشتون خواه بود. هرچند نظر آمریکا مساعد نبود و تمایل به انتخاب ازبک در پست ولایت داشت. عطا هم هوش و شجاعت دارد، با این که تحصیلات عالی ندارد ولی به عنوان مدیر برجسته که حتی دشمنانش هم قبول دارند. ولی بقا و قدرت او وفاداری با یاران غارش و دست بازش به دوستانش است. همین حس وفاداری او هم با استادربانی باقی ماند و قدرت طلبی اورا مانند فهیم، عبد الله، قانونی و امر الله صالح  در برابر استاد ربانی در گیر نساخت . او چهر با وفا  و متعهد در نزد خانواده ربانی است که حاجی بی بی  ربانی او را به عنوان فرزند خوانده خود می داند. همین یاران  دیروزش حلقه  های آهنین مصونیت عطا والی بلخ است. او در مدیریت دیکتاتور شدید است، که همه رئیسان اداره های ولایت بلخ را مانند سرباز همیشه در خدمت خود در آورده است. ولی در عین حال توجه به شکم شان هم داشته که از گرسنگی علیه او طغیان نکند.  او با پول جهاد و هدایا اخیر آمریکا و معاملات پنهان سود آور به پول و امکانات دست یافته است  که اورا قادر به هرکار می کند. از خصیصه او  حدف حریفان درد سرساز با شیوه نا مرئی است ، در گذشته چندسال بعد از سقوط نجیب الله رتق وفتق بلخ توسط دوستم و محقق بود،ولی مشارکت ملی را در کادر دولتی به چهار در صد نفر رسانده است، یار غار آیت االه محسنی و نوچه استاد محقق را چنان در خدمت به عنوان معاون ولایت گرفته به جز زر اندوزی موی دماغ عطا نمی شود.. از هزاره ها یک سید آن هم به مهارت هاشمی معاون وزارت عدلیه به سمت ریاست عدلیه بلخ است و دیگر کسی ازاین قوم در ریاست اداری وجود ندارد.
 29. عطا هم مانند احمد شاه مسعود دارای افکار مدرن نیست که افغانستان را با مدیریت جدید  به مرحله ملت سازی برساند زمینه همبستگی ساکنان کشور را فراهم کند و افغانستان  به مرحله تمدن سازی برساند چون مستبد است که مخالف خود را بر نمی تابد. او مدیر مبتکر با روحیه فرد محور است و هنوز سیستم جمعی را نهادینه نکرده است، تا سیستم خود کار، کار کند، چه اوباشد و یا نباشد ولی موفقیت تیم او به شخصش بستگی دارد. ولی دو روحیه ی دارد : شجاعت رستم و دیگر دانش سینای  در سینه خود جای داده است که شکست را با شجاعت رستم نمی پذیرد ولی با دانش سینای نتوانستن را قبول ندارد. او دست باز  به روشنفکران تاجیک و اهل قلم وسفره حاتم طای  برای دوستان خود دارد که دوستانش به ستایشگر او تبدیل شده است نه نق زن.، حلقه او جمع است نه پراکنده از گرد او. اما در کله  خود در  پی کسب قدرت خیال های داردکه قدرت نقشی بازی کردن را  هم دارد.
 30. گزارش خبری سفر کمیسیون امور زنان در مزار شریف
 31.  .              هیئت کمیسیون امور زنان با ترکیب خانم نظیفه ذکی و وجمه صافی از کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه و اعضای کمیسیون امور زنان غلام سرور فائز و انجنیر نفیسه عظیمی و مشاوران کمیسیون با ریاست فوزیه کوفی عصر یک شنبه مورخ 5/9/1391  در راستای ایفاء وظیفه پارلمانی عازم شهر مزار شریف شدند.معاون ولایت بلخ با تعدادی از کارمندان  ولایت و  چمعی ساکنان شهر مزار شریف از هیئت پارلمانی  در میدان هوائی مزار شریف استقبال نمودند.
 32.            هیئت پارلمانی در شامگاه همان روز در دفتر سیاسی ولایت با والی بلخ دیدار نمودند . والی بلخ با ابراز خرسندی از حضور هیئت پارلمانی در شهر مهد علم و عرفان و باستانی مزار شریف گفت : سفرهای هیئت پارلمانی به ولایات سبب همبستگی مقامات محلی با پارلمان می گردد. پارلمان با معلومات کافی در تصویب بودجه نقش ارزنده خواهد داشت و از نزدیک در جریان مشکلات  مردم و نهاد های دولتی در ولایت قرار می گیرند. سفر هیئت پارلمانی ارگان های دولتی را تحریک  به کار و ایجاد انگیزه  می کند.
 33.                  سپس خانم کوفی اهداف سفرش را بیان نموده گفت : به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان و هفته حقوق اطفال کمیسیون تصمیم داشت که در یکی از ولایات کشور  سفر  نماید. با توافق اعضای کمیسیون شهر مزار شریف انتخاب شد و هم چنان تعدیلات کمیسیون در قانون منع خشونت علیه زنان در حضور نهاد های مدنی تشریح می گردد و کمیسیون سعی دارد که همکاری نهاد های مدنی را در تصویب این قانون جلب نماید و در راستای وظیفه نظارتی پارلمان از خانه های امن  و زندان زنانه و مردانه بازدید می نمایند و هم چنین از نهاد های که درگیر قربانیان خشونت هستند مشوره خواهند نمود. با جمع بندی نظریات نهاد های مختلف صاحب نظر در باره خشونت ها اقدام به راه کار های مناسب در جهت کاهش وپیشگیری از خشونت ها خواهند نمود. چون این کمیسیون پروگرام ارتقاء تحصیل زنان و‌دختران را به تصویب رسانده است و برای اطمینان از مصرف بودجۀ جندر در ریاست معارف ، صحت عامه،   تحصیلات عالی ، وزارت کار و امور اجتماعی با شورای اداری ولایت  جلسه خواهند داشت.  روز دوشنبه مورخ 6/9/1391 هیئت پارلمانی با ریاست خانم کوفی در جلسه کابینه  ولایت بلخ در بارۀ بودجه اشتراک نمودند.
 34.                 نخست مقام ولایت بلخ ، شهر مزار شریف را از شهر های کلیدی کشور دانسته گفت : ولایت بلخ ازجمله  ولایت های باستانی، سیاحتی، صنعتی، فرهنگی، اقتصادی و دارای دو میلیون جمعیت  است . در شهر مزار شریف دوازده نمایندگی کشور های خارجی وجود دارد که این شهر را به یکی از شهر های سیاسی کشور مبدل ساخته است. مقام ولایت بلخ بازسازی وپیشرفت ولایت بلخ را کافی نداسته گفت:چون بین بودجه ولایت بلخ وعوائد آن تناسب وجود ندارد. این ولایت صد ها ملیون افغانی به خزانۀ کشور واریز می کند ولی ما اختیارمصرف  چند در صدی از عواید را نداریم.وی اشاره کرد که والی در سیستم فعلی مسئولیت دارد وصلاحیت ندارد. و هم چنان علاوه کرد که بودجه برخی پروژه ها هر سال به سال دیگر انتقال می یابد مانند بودجه اعمار پوهنتون جدید که از سال 1382 بدین سو هر سال به سال بعدی انتقال یافته است و هم چنان قرار داد پروژه ها  بر خلاف فرمان شماره (15) شورای وزیران در مرکز منعقد می شود که ولایت نمی تواند نظارت از کارهای پروژه های مذکور نماید. بدین دلیل برخی از پروژه ها نا تمام باقی مانده و طرف قرار داد با دریافت بودجه فرار نموده است و یا پروژه ها باکیفیت پائین به پایان رسیده است و شرکت های طرف قرار داد به راحتی از مالیات فرار می نماید. عوامل یادشده مانع پیشرفت وتوسعه ولایت بلخ شده است. و ایشان افزود باید والی صلاحیت مصرف 15% از بودجه عادی و انکشافی را داشته باشد تا در فرصت مناسب به جاهای که ضرورت دارد به مصرف برساند و هم چنان سه ولسوالی این ولایت  تعمیر ندارندکه در سرای یا دوکان های اجاره ای امورات را به پیش می برند این امر  حیثیت حکومتی و منزلت آن را بسیار پائین می آورد. و هم چنان طرح سرک کمربندی شهر مزار شریف با طول 17 کیلو متر مورد توجه دولت واقع نشده است. این جاده حلقوی در کاهش ترافیک وهدایت وسایط نقلیه سنگین به خارج از شهر نقش مهم و ارزنده دارد. تعمیر جدید ولایت بعد از چند سال به خاطر اختصاص نیافتن بودجه نا تمام باقی مانده است.

 35.               سپس هیئت پارلمانی از لیسه عالی دخترانه فاطمه بلخی باز دید نمودند واز نزدیک در جریان کار لیسه قرار گرفتند. در ادامه با حضور در ریاست امور زنان ولایت بلخ کارمندان این ریاست را مورد تشویق و ترغیب قرار داده وگزارشات کاری ریاست امور زنان را استماع نمودند. سپس به دیدار نمایندگان جامعه مدنی رفتند و جامعه مدنی ولایت بلخ از هیئت پارلمانی به گرمی استقبال نمودند. جامعه مدنی بعد از دو روز بحث  در دو زمینه به هیئت پارلمانی پیشنهاداتی را تقدیم نمودند.
 36. 1 -      یافته های شان را در باره علل وعوامل خشونت علیه زنان .
 37. 2-     دست آورد وچالش های جامعه مدنی .  - 
 38. در ادامه هیئت پارلمانی در مقر شورای ولایتی بااعضای شورای ولایتی دیدار نموده در ضمن گفتگو هیئت شورای ولایتی را یک نهاد انتخاباتی دانسته و دارای اعتبار ملی است ونظارت آن را در کار دولت محلی ارزش مند توصیف کرد .  
 39.           سپس هیئت پارلمانی با رئیس محکمه استیناف ولایت بلخ دیدار نمودند و از ایشان علل وعوامل خشونت را جویا شدند و ایشان مهمترین عامل خشونت را فقر فرهنگی ، عرف های ناپسند، بی مسئولیتی برخی خانواده ها و تولیدات برخی رسانه ها را بر‌شمردند.  و در ادامه هیئت از خانه امید سبز بازدید نموده با زنان و دخترانی که به امید بازگشت به خانواده های شان می باشند گفتگوی صمیمانه داشته واز آنان دلجویی نمودند وآنان را تشویق به بازگشت به خانواده های شان نمودند.  
 40.        سپس هیئت پارلمانی از زون 303 پامیر دیدن نمودند.و قوماندان سخی هوش مند معاون زون 303 پامیر گفت: این زون 9 ولایت شمال وشمال شرق و 114 ولسوالی کشور را تحت پوشش امنیتی قرار داده است و 25000 صاحب منصب وعسکر در این زون مشغول ایفای وظیفه اند که 338 تن آنان را زنان تشکیل می دهند. که تعداد 28 تن از زنان افسر بوده وبقیه در رتبه ساتن منی مشغول خدمت اند. ولی زنان  به ندرت ترفیع می کند،  و از نمایندگان منتخب مردن خواست که باید تدابیر را جستجو کنند که  زنان مانند مردان ترفیع نمایند و تثبیت رتبه شوند.
 41.        زندان شهر مزار شریف در جنوب شرق روضه شریف و محلات مسکونی قرار دارد. این موقعیت زندان را آسیب پذیر کرده است وهم چنان بر خانه های مسکونی همجوار شان تاثیرات منفی به جا گذاشته است. از این رو نیاز مبرم به تکمیل زندان جدید وانتقال زندانیان به زندان جدید به نظر می رسد. سرپرست زندان گفت: 894 نفر زندانی مرد در این زندان محبوس اند که بیش از 50% آنان به جرم قتل گرفتار شده است وبقیه به جرم های سرقت مسلحانه، اختطاف،زنا وسایر جرایم محکوم به حبس شده اند. پرونده 239 تن از محبوسین در محکمه ابتدایی،  150 مورد از دوسیه ها در محکمه استیناف،282 مورد دوسیه به محکمه تمیز ونهایی شده است که بقیه آن در مرحله توقیف قرار دارند. ودر مجموع 19 تن از زندانیان معتاد اند. در زندان زنانه 58  تن نگهداری می شود که 44 تن آنان محکوم به حبس بوده و14 تن تحت توقیف قرار دارند . وجرائیم زنان قتل، فرار از منزل، زنا واختطاف می باشد و برای زندان زنانه کودکستان ایجاد شده است که فرزندان زنان زندانی در کودکستان مشغول آموزش بوده و تربیت می شوند. وضعیت روحی کودکان زندانی خوب بوده و تعداد شان در حدود 20 تن دختر و‌ پسر می رسد. وضعیت بهداشت بد بود،چون دو تشناب در زندان مردانه وجود دارد و حمام صحی در زندان وجود ندارد و از مشکلات عمده زندان  اعاشه زندانیان به حساب می آید. چون برای هر نفر در روز 75 افغانی اختصاص داده شده و 10 افغانی آن برای چوب پخت و پز گرمای اتاق به مصرف می رسد و باقی مانده 65 افغانی است که این مبلغ در تغذیه زندانیان کافی نمی باشد و بنابراین برخی از زندانیان به سوء تغذیه گرفتار شده است.
 42. ابراهیم حسن زاده کابل 9/ 9/ 1381

۱۳۹۱ آبان ۲۶, جمعه

آمادگی ها برگزاری مراسم عاشورا، 1391 در کابل , برگزاری مراسم یاد و بود بیست و دومین سالگرد شهادت صادقی نیلی


.
بسم الله الرحمن الرحیم
  دسته سینه زنی عاشورا در 1390 در ابوالفضل- کابل مورد حمله انتحاری  قرار گرفت، نزدیک به صد نفر از زن و مرد  و کودک و کهن سال کشته شدند و به  همان میزان  تعدادی مجروح شدند. این خونین ترین حادثه  در ماه محرم در تاریخ افغانستان رخ داد، که حافظه تاریخی افغانستان مشابه آن  را  ثبت نکرده است.  جلسات مردمی و حکومتی بنام کمیسیون برگزاری مراسم عاشورا سرگرم برنامه ریزی  و تدبیر های امنیتی است، مو سفیدان و شوری  علما کابل هم نشستهای داشتند، ولی روز پنج شنبه  در تاریخ 25/8/1391  استاد خلیلی مو‌سفیدان و علما صاحب مساجد و شخصیتهای ذی نفوذ و نمایندگان  مردم در پارلمان را دعوت کرده بود.
استاد خلیلی در سخنان کوتاه به چند امر اشاره کرد: وحدت و همدلی بین مردم  افغانستان قوی و محکم است که یکی از با ارزش ترین  خصیصه  اجتماعی  مردم افغانستان می باشد. در کشورهای همسایه همین الفت اجتماعی در بین مردم شان وجود ندارد. این همبستگی را دشمنان بیرونی نمی خواهند در کشور وجود داشته باشد. آنان در صدد تفرقه و جدال در بین مردم است، با فعالیت های خرابکارانه  مانند انتحار پارسال قصد دامن زدن  جنگ طایفه ی، قومی  و مذهبی را  در کشور دارند، چون این همدلی  مردم در راستای منافع شان نیست.
از سوی دیگر برخی جهال برادران  که  چنین عناصر نادان در بین هر قومی وجود دارد،  تحمل  این همایش بزرگ را ندارند و دنبال آشوب هستند، بدون کدام انگیزه خاص آتش فتنه را روشن می کنند، آنان هم با عکس العملهای   در برابر  دسته های سینه زنی  موجب فتنه شوند و آنان  در اختیار و کنترل هیچ قومی هم نیستند.
 سهم ما در بر‌انگیختند احساسات  دیگران  هم کم نیست که  کاسه تحمل  برادران لبریز می شود، اکثر آنان  برگزاری مراسم عاشورا یک  مراسم مذهبی نمی دانند بل که آن را یک نمایش سیاسی و لشکر کشی می پندارند.
در ادامه گفت: گزارش های بدی و تهدید کننده وجود دارد،  نیاز به هوشیاری و تدبیر سالم  است ، که از این بحران  نا امنی  بی زیان و خسارت عبور کنیم و این تهدید احتمالی را خنثی کنیم.  باید از نصب پرچم  و بلند کردن  دروازه در مناطق که اکثریت آن اهل سنت هستند ،پرهیز  کنیم و همچنان از رفتن  دسته های سینه زنی  آن مناطق  خود داری شود.
سپس جناب ججة الاسلام آقای مرتضوی   به ایراد سخن پرداخت: ایشان با تایید کلام معاونت ریاست جمهوری  به مشترکات  بین مردم افغانستان اشاره کرد واز جمله حب اهل‌بیت را تمام فرقه های اسلامی واجب می داند، ولی امام حسین(ع)  یکی از اهل‌بیت به اتفاق همه فرق اسلامی است، یعنی بزرگداشت از مراسم عاشورا به تمام مردم افغانستان تعلق دارد، باید این وحدت و همدلی حفظ گردد. آقای مرتضوی  عالم دینی از سادات و تنها شخصیت سیاسی است که رابطه خود را با تمام جناحهای  سیاسی حفظ کرده است، و جرئت نقد و اعتراض هر مقامی را دارد و سید شجاع و نترس است همین شجاعت نامبرده  را نشان می دهد، که مسئولیت، شهریه آیت الله خامنه ی را  برای طلاب در کابل در جو خفقان و فضای اتهام و شکننده به عهده گرفته است و همچنان ریاست نمایندگی  مجمع جهانی اهل بیت را.
ایشان در جلسه سرتاسری شوری علمای شیعه  در سال جاری آیت الله محسنی را نقد کرد،  نا کار آمدی شوری  علما و تفرقه ی که بین علما شیعه رخ داد و عده ی  هم از شوری علما خارج شدند به گردن تک روی  و انحصار طلبی آقای محسنی انداخت و هم نقض عهد آقای محسنی با آقای محقق را یاد آور شد،  هم ایشان از مصادره شدن شوری علما به نفع حزب حرکت  اسلامی یاد آوری کرد، بنام شوری علما فعالیت حزبی می شود و این سوء استفاده آقای محسنی را ستود و هم تمام امکانات امام عصر( عج) بنام مدرسه خاتم النبین را  به نفع حزب حرکت دانست، روح حزبی و تنگ نظری  و استبدادی آقای محسنی را یکی پس از دیگری شمرد که در یک دهه موجب ناکار آمدی و حاشیه رانده شدن شوری علما گردید و شوری اعتماد مردم را از دست داد.
در خاتمه جناب غفاری نایب دوم  پارلمان عنان سخن را به دست گرفت و ایشان   علما را به درک شرایط حساس کشور دعوت کرد، به همه توصیه کرد از تند روی شکلی و محتوای پرهیز کند، از صبوری و تحمل برادران اهل سنت تشکر کرد، ولی گفت از برخی منابر سخنان فتنه انگیز شنیده می شود، که اصلا به صلاح و خیر مردم ما نیست و همچنان از دسته های سینه زنی نمایشی تحریک کن و نصب دروازه در مناطق اهل سنت را  از تند روی شکلی  پنداشت. همه را به انصاف و میانه روی حفظ وضعیت موجود دعوت کرد.
 فردای آن روز مراسم یاد و بو د شهید صادقی نیلی یکی از بنیان گزاران  جهاد و یکی از اولین قیام کننده بر علیه نظام  دست نشانده شوروی سابق در مسجد الزهرا بر پاشد. در این مراسم  رئیس پارلمان آقای ابراهیمی و آقای قانونی و عبد الله  و برخی نمایندگان پارلمان و جنرالان و افسران ارتش و پلیس علمای بلندپایه  و قشر کثیر از جوانان شرکت نموده بودند، در سخنان سخنرانان  کدام مطلب تازه ی نبود. ولی حاشیه زیبا داشت، برخلاف دست اندر کاران  بزرگداشت کاظمی و دیگران  این مراسم از جامعیت بر‌خوردار بود، یعنی همه اقشار  حتی پشتون ها و بلوچها هم شرکت کرده بودند.
 در نصب عکس شهدا افکار عمومی را خوب رعایت کرده بود، عکس استاد شهید مزاری در مرکز و سایر شهدا در محور استاد شهید قرار داشت، یعنی ستاد برگزاری از غلو  و احساست شکنی دیگران اجتناب کرده بود و نهایت عقلانیت و جامعیت مراسم را برای خود شان حفظ کرد.
 چون در مراسم  های کابل صدر نشینی از اصحاب قدرت است، تقوی علم و عالم به حاشیه رانده شده است،  چون چندصد سال در کشور صدر نشینی از علمای دین بود، ولی  در دهه دموکراسی علما دنی را از صدر نشینی محروم کردند، به جای آن  هر کسی که موقعیت دولتی داشت قرار گرفتند، و حتی برخی حلقات در پس کشاندن علما دین عمدا چنین  سیاست را دنبال می کردند،  و حتی زنان نماینده پارلمان عار می کنند، که در صف زنان بروند در مسجد زنان بروند و با تمام بی شرمی و حیا خود را به زور در صدر مجلس با مردان  صدر نشین می رسانند.
ولی ستاد مراسم بزرگداشت شهید صادقی نیلی  می خواست آب را به جوی رفته باز گرداند، در ابتدا سعی کرد که علما دین را صدر نشین کنند و امراء در ردیف دوم قرار بدهند ولی با شلوغ و تراکم جمعیت بازهم زورمندان دولتی صدر نشینی را از علما دین گرفتند. دنیا و پستهایش حتی در جلوه  چشم مردم برای دیگران جذاب است، این اسیری انسان به دنیا و شهرت و قدرت است، که حقیقت و عدالت را همواره در پای آن ذبح شده است.
ابراهیم حسن زاده : کابل،26/8/1391


۱۳۹۱ آبان ۲۴, چهارشنبه

آدمهای دچار افراط و تفریط می گردید


 
 نمی دانم کسانی مقدار سواد  دارند، چه وقت  در کله شان عقل را پروش می دهند. در دنیا جدید کمی به امکانات دست پیدا کرده ایم ولی از‌آن به نفع مردم خود استفاده نمی توانیم به خاطر پول  و مقام تن به هر ذلت  می دهیم، الله یاری ملایی، قم  ونجف دیده  امروز در خدمت  دستگاه جاسوسی  ضد دین  اسلام  یهودیان قرار گرفته  و فتنه آفرینی می کند، به بزرگان اسلام و صحابه رسول خدا اهانت می کند، نزاع بین شیعه و سنی در سراسر جهان تشدید می کند،  به  بزرگان و عرفا  و متفکران دینی تشیع اهانت می نماید.  این اعمال هرگز مورد رضا حضرت ولی عصر(عج) نیست،  چون سیره ایمه تولید دشمنی بین اهل قبله نبوده و از کسی راضی هم نیست که دست  به عمل بزند، سبب تفرقه  بین مسلمانان گردد  و در اثر فتنه مذهبی خون انسانی ریخته شود. الله یاری لعین  در ما ه چند لک دالر  با شیادی از مردم ساده دل و دستگاه جاسوسی موساد دریافت می کند،  و بنام دین ریشه دین را می خشکاند و بین مسلمانان تفرقه و جدال بیاندازند.امروز ده ها تن در کویته به اثر تبلیغ مسموم الله یاری توسط متعصبان دیگر اهل قبله کشته می شوند، هرگز کسی نفع مردم و موقعیت مردم  را درک نمی کنند و از منافع جمعی قومی حمایت نمی کنند و کار های خرد پسند انجام نمی دهند، بلکه به خاطر پول و مقام به هر کاری دست می زند، حتی بنام دین چنین پلشتی ها می کند،  پول که به نفع مردم ستمدیده  خرچ شود و دردی از درد هایشان کم شود، هنوز وجدان جمعی هزاره شکل نگرفته که منافع و حیات مردم خط قرمز شان باشد.  هرکاری می کند مردم از آن صدمه نبینند.
از سوی دیگر برخی از روشنفکران درس خوانده، با یافته های جامعه شناسی غرب  در فضای ایران در کابل نشخوار می کنند،‌مستقیم به جنگ باورهای مردم رفته اند، هرگز  فکر نکرده است، مردم هزاره کل  جمعیت افغانستان نیست بل که  جمعیت تحت ستم با برکت نیم بند دموکراسی اندک تبارز یافته است.  در حال حاضر هم مورد تبعیض نرم قرار دارد،  از حق و حقوق شان محروم می  شوند، هزاره در موقعیت قرار دارد، یا در کنار تاجیک و یا در کنار پشتون  به منصب می رسند، هنوز در راه بامیان و دایکندی و غزنی ده ها تن سر بریده می شوند، اینان با این کار خودشان تفرقه بین مؤمنان و  لایک هزاره بین  روحانیون هزاره و قشر جدید ایجاد فاصله می کند  هریک سبب تفرقه و جدای اصناف هزاره  ها می شود. این کلام سخن اگر درست هم باشد به اقوام غیر هزاره خوب است ولی برای جامعه هزاره سهم مهلک است.
چند نفر با مدرک کاغذی داکتری  در این مدت موضع به ضد منافع مردم هزاره گرفته اند از داود خان غدار کرده پشتونیست شده اند، از خظ دیورند که یک پروژه ساختگی دست پشتون سیاسی است، که امکانات مردم به آن سوی مرز  به نفع پشتون  هزینه کنند و دیگران تا قیامت گرسنه بمانند. دفاع می کنند و  از مداخله آمریکا در خط دیورند سخن می گویند این ها هم تشنه قدرت و پول هستند، برای پول و مقام دست  به هرکاری می زنند.از معصوم (ع)نقل شده که هر کسی طالب قدرت  هستند هلاک می  شوند، چون کسانی به دنبال قدرت به هر وسیله است، چه به قدرت برسند هم از اهل جهنم به خاطر آدم کشی و ستم  بر بندگان خدا و اختلاس و سوء استفاده از امکانات عمومی است و اگر به قدرت نرسند، دست به کارهای می زند، که عقل عالم از کودک و بزرگ بر او می خندد،  داکتر  لطیف الله نظری  و دانگی هایش ا حریص قدرتند  به خاطر که به مرض مالیاخولی  قدرت  گرفتار شده اند، دست به کار های می زنند،  منافع مردم  را هدف قرارداده است، مدتی که  صاحب اختیار روزنامه وحدت بود حتی به ولی  نعمت خود استاد محقق هم رحم نکردند،  مطالب را نشر کردند به ضرر تمام هزاره ها بود، در این روز ها در نشریه نسل سه  تحت عنوان خط دیورند  و محکومیت سفیر آمریکا  سخنان گفته که پشتون خواهان که خواستار پشتونستان آزاد هم نمی زنند، و سمینار برای دفاع از خط دیورند دایر کرده است.  قدرت چقدر آدم را گمراه می کند، شخصی  به منافع ملی قوم ستمدیده خود موضعگیری کند،  خط دیورند ساخته و پرداخته پشتون شئونیست است که حقیقت خارجی ندارد و هم جای برای استناد حقوقی ندارد، فقط یک خواسته بر اساس تعصب و جهالت است به جزء منطق پشتون والی در قاموس حقوقی بین الملل قابل دفاع نیست، حال جناب داکتر نظری به خاطر دم روباه به این طمع افتاده است، از عالم و آدم قرض دار و مردم سرگردان است ، او به خاطر شهرت  روزنامه نسل سه را نشر می کند. منتظر باشیم که دکتران کاغذی  دیگر چطور به مردم خود به عنوان چهره های اکادمیک ضرر می رساند. قدرت مطلوب که وسیله خدمت  به مردم باشد، نه قدرت خود برای شهرت و کمای و کسب ثروت باشد، که چاه ویل از جهنم است، که آدم را در دنیا و آخرت رو سیاه و ذلیل می کند.